نقش قدردانی در عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی با میانجی گری حمایت اجتماعی والدین، اساتید و همکلاسی ها

کریم سواری؛ فاطمه فرزادی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، ، صفحه 23-42

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی قدردانی با عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی با میانجیگری ابعاد حمایت اجتماعی (اساتید، والدین و همکلاسی‌ها) در دانشجویان دانشگاه پیام نور بود. روش: جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز در سال تحصیلی 1396 می‌باشد. از این جامعه تعداد 312 نفر به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

رابطه ی ادراک کیفیت مسکن و محیط مسکونی با عزت نفس ساکنین محله های ناهمگن (نمونه ی موردی: محله ی حسن آباد-زرگنده تهران)

مهرناز رمضانپور؛ علی شرقی؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، ، صفحه 23-48

چکیده
  مقدمه: گوناگونی جزء مهمی برای توسعه شهری عادلانه است. اما آنچه در محله‌های گوناگون و ناهمگن به دلیل مجاورت گروه‌های مختلف اجتماعی-اقتصادی ساکن اتفاق می‌افتد، قضاوت و مقایسه‌های اجتماعی بر مبنای نمودهای عینی افراد است و این ارزیابی همسایگان، بر خودپنداره ساکنین تاثیر می‌‌گذارد. هدف پژوهش بررسی تاثیر ادراک شاخصه‌های کیفیت مسکن ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر الگوی رفتاری تیپ A، شادکامی و احساس تنهایی در نوجوانان ساکن کانون اصلاح و تربیت

زهرا سلگی؛ وحید عطائی مغانلو

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 41-54

چکیده
  مقدمه: هر سال با افزایش چشمگیر بزه‌کاری نوجوانان در بسیاری از کشورها و ایران روبه‌رو هستیم که پیامدهای روان‌شناختی منفی برای این قشر به دنبال دارد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر الگوی رفتاری تیپ A، شادکامی و احساس تنهایی در نوجوانان ساکن کانون اصلاح و تربیت انجام شده است.روش: روش پژوهش نیمه ...  بیشتر

رابطه‌ی شرم تصویر بدنی با جرأت‌ورزی، اضطراب اجتماعی و شاخص توده‌ی بدنی در اعضای باشگاه‌های ورزشی تهران

زهره رافضی؛ فاطمه اخوان خرازیان

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل روانی تأثیرگذار بر این متغیر با هدف تعیین رابطه‌ی شرم تصویر بدنی با جرأت‌ورزی، اضطراب اجتماعی و شاخص توده‌ی بدنی در اعضای باشگاه‌های ورزشی تهران انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه‌ی ‌آماری کلیه‌ی زنان و مردان عضو باشگاه‌های بدن‌سازی شهر تهران بودند. برای انجام این پژوهش ...  بیشتر

تأثیر بازی‌درمانی تعاملی گروهی بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات کودکان

فریبا یزدخواستی؛ ازاده فرهادیه؛ حمیدرضا عریضی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی‌درمانی تعاملی گروهی بر تعاملات بین فردی، انعطاف‌پذیری و ادراک احساسات کودکان 7 تا 11 سال انجام شد. روش: تعداد 22 نفر از بین کودکان 7 تا 11 سال که به یکی از مراکز روان‌شناسی بالینی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، به شیوه در دسترس انتخاب شدند. همه افراد نمونه در مهارت‌های اجتماعی، تعاملات بین فردی، ...  بیشتر

اثر رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان: نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری

فاطمه شنبدی؛ نسرین ارشدی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان با توجه به نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری بود. روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش تمامی کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۲۳۰ نفر برای شرکت ‌در پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور ...  بیشتر

پیش‏بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادین روان‌شناختی

محمد بهشتیان؛ مرتضی روزبهانی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادی روان‌شناختی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی از نوع پیش بینی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه‌های تهران بود که200 نفر از دانشجویان با روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه دلبستگی بزرگسالان ...  بیشتر

نقش سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده در پیش‌بینی نگرش به بزهکاری فرزندان

زهرا سیمی؛ علیرضا آقایوسفی؛ محسن مخلوق؛ مهدیه محمدی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و شاخص‌های سلامت اجتماعی خانواده با نگرش به بزهکاری فرزندان می‌باشد. روش: پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نوع تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر سه‌گانه دبیرستان‌های شهرستان ممسنی است که تعداد 130 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند ...  بیشتر

الگوی ساختاری رابطه‌ی ادراک بی‌عدالتی با بی‌نزاکتی در محیط کار: نقش میانجیگرانه‌ی خشم

علی مهداد؛ محمدرضا نجفیان

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1396

چکیده
  مقدمه: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که رفتارهای منفی در محیط کار پیامدهای فردی و سازمانی متعددی را به دنبال دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ی ادراک بی‌عدالتی‌ سازمانی با بی‌نزاکتی در محیط ‌کار و با میانجیگری خشم انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌‌ی کارکنان اداره کل ...  بیشتر

بررسی مدل علی خردمندی: تبیین اثر شخصیت و خودکارآمدی مقابله

رقیه قربانی؛ فرهاد خرمائی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 33-50

چکیده
    چکیده هدف: هدف این پژوهش تبیین خردمندی بر اساس عوامل شخصیتی با واسطه­گری خودکارآمدی مقابله است. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل­یابی معادلات ساختاری است و جامعه آماری کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که  تعداد 400 دانشجوی کارشناسی (261 زن، 139 مرد) با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و مقیاس­خودسنجی ...  بیشتر

اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن بااحساس تنهایی هیجانی و اجتماعی در بین دانشجویان: کاربرد تحلیل خوشه‌ای

سمیه غلامی؛ شهرام واحدی؛ مژده اله دادی

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، ، صفحه 33-52

چکیده
  مقدمه: یکی از مدرن­ترین رفتارهای اعتیادگونه، پدیده اعتیاد به اینترنت است. اعتیادی رفتاری که به‌طور روزافزون در حال شیوع بیشتر است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نیمرخ اعتیاد به اینترنت دانشجویان و تفاوت نیمرخ­ گروه­های مختلف ازنظر تنهایی اجتماعی و تنهایی هیجانی انجام شد.  روش: جامعه پژوهش حاضر را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ...  بیشتر

اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق

رضا شباهنگ؛ رضا سلطانی شال؛ منصوره نیکوگفتار؛ منصور حکیم جوادی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 35-48

چکیده
  : القای هیجان، در غیاب آگاهیِ هشیارانه، از محرک­های فراخوان آن هیجان­ها، موضوعی بوده است که علاقه بسیاری را به خود جلب نموده است. پردازش­های هیجانی، بدون آگاهی هشیارانه، نقش مهمی در تعاملات اجتماعی بشر بازی می­کنند. لذا، این مطالعه، با هدف تعیین تأثیر القای زیرآستانه جلوه­های هیجانی چهره بر خُلق، انجام شد. روش: در این مطالعه­ی ...  بیشتر

طرحواره های شناختی پرخاشگر، شیوه های کنترل خشم و رضایت جنسی با گرایش مردان به خشونت علیه زنان

فریبرز نیکدل؛ صادق جاودانیان

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1398، ، صفحه 35-52

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین طرحواره‌های شناختی پرخاشگر، شیوه‌های کنترل خشم و رضایت جنسی مردان با گرایش آنها به خشونت علیه زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. روش: روش پژوهش غیر آزمایشی از نوع همبستگی بوده است. جهت وصول به هدف فوق، از جامعه آماری تحقیق که عبارت بود از کلیه مردان متأهل استان کهگیلویه و بویراحمد ...  بیشتر

نقش کودکان در فرایند تصمیم گیری خرید خانواده ها

حجت وحدتی؛ سیدهادی موسوی نژاد؛ افشین بازگیر

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، ، صفحه 37-54

چکیده
  چکیده هدف:هدف این پژوهش بررسی نقش کودکان در فرایند تصمیم­گیری خرید خانواده با توجه به هشت طبقه مختلف محصول و سه زیرتصمیم خرید بود.   روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر جمع­آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه والدین دارای کودک 5 تا 13 سال در سطح شهر قزوین بوده که براساس فرمول کوکران در جامعه آماری ...  بیشتر

شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر

مرضیه آقامیرلی؛ پروین کدیور؛ سوزان امامی پور

دوره 9، شماره 36 ، اسفند 1398، ، صفحه 39-54

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه حمایت اجتماعی همسالان پرسیدانو و هلر (1983)، انجام گرفت. حجم نمونه این پژوهش 500 دانش‌آموز دختر دبیرستانی بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادند. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای ...  بیشتر

تدوین برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی و اثربخشی آن بر میزان قلدری دانش آموزان پسر

مسعود نجاری؛ هوشنگ جدیدی؛ امید مرادی؛ کیومرث کریمی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، ، صفحه 43-58

چکیده
  مقدمه: در حال حاضر قلدری در مدارس یک پدیده همه‌گیر است  که  میلیون‌ها دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی و اثربخشی آن بر میزان قلدری دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه بود. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کفایت اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

سعید پورعبدل؛ ناصر صبحی

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، ، صفحه 45-60

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش / تعهد بر بهبود کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بود. روش: این پژوهش به شیوه‌ی آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش‌آموزان پسر دارای اختلال یادگیری خاص کلاس پنجم ابتدایی تشکیل دادند که در سال تحصیلی ...  بیشتر

بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی در معلمان و رابطه آن با شادکامی

امین باقری کراچی؛ حسین اندایشگر

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، ، صفحه 49-62

چکیده
  مقدمه:این تحقیق با هدف بررسی میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی و رابطه آن با شادکامی معلمان انجام گردید. روش:روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری همه معلمان شهر بردخون بود که یک نمونه 78 نفری از میان آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای اندازه گیری احساس برخورداری معلمان از حقوق شهروندی از پرسشنامه سام آرام و ...  بیشتر

مطالعه عشق از منظر روان شناسی، جامعه شناسی،فلسفه و زبان شناسی، ارائه یک نظریه ترکیبی

اسحاق قیصریان؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ مصطفی مهرآیین؛ امیر ملکی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 55-82

چکیده
  مفهوم عشق را از زوایای گوناگونی تعریف کرده‌اند و واکاوی این مفهوم در بسیاری از رشته‌های علمی ازجمله فلسفه، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و زبان‌شناسی موردتوجه بوده است. به‌گونه‌ای که تعریف‌های متنوع و پرشماری از آن شده است. عشق به‌مثابه احساس، به‌رغم ویژگی‌های جسمی آن، فرد را به دیگرانی که موضوع این احساس هستند مرتبط می‌کند و ازاین‌رو ...  بیشتر

اثربخشی معنادرمانی بر کفایت اجتماعی نوجوانان

زهرا سروریان؛ محمد احسان تقی زاده؛ سمانه متو

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر اثربخشی معنادرمانی را بر کفایت اجتماعی مورد مطالعه قرار داده است. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه‌ی آماری، دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی 94-93 بودند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی، 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهای ...  بیشتر

مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزان دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین

مهدی قدرتی میرکوهی؛ محمد بامدادی سیبنی؛ فاطمه شیرمحمدی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: پذیرش اجتماعی، یکی از جنبه‏های مهم در روابط اجتماعی است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی تصویر بدن و عزت‌نفس دانش‌آموزانِ دارای پذیرش اجتماعی بالا و پایین بود. روش: پژوهش حاضر از نوع پس‌رویدادی است. تعداد 360 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان همه‌ی دانش‌آموزان قزوین انتخاب شدند. سپس تعداد 108 نفر از این افراد با روش گروه‌سنجی ...  بیشتر

کارکرد ازدواج: یک پژوهش کیفی

طاهره گلستانی بخت

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: این پژوهش یک بررسی مقایسه‏ای دیدگاه افراد مجرد و متأهل درباره کارکرد ازدواج بود روش: روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. نمونه شامل 238 مرد و زن مجرد و متأهل شهر تهران بود که به شیوه هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‎ها از مصاحبه بدون ساختار استفاده شد. پاسخ آزمودنی‏ها به روش تحلیل محتوا و با استفاده از آزمون ...  بیشتر

اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز

جعفر حسنی؛ مرتضی فیاضی؛ الیاس اکبری

دوره 6، شماره 24 ، دی 1395

چکیده
  مقدمه: اضطراب اجتماعی یکی از اختلال‌های روانی شایع به‌حساب می‌آید؛ بنابراین، وجود ابزارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی این اختلال ضروری است. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اعتبار، روایی و ساختار عاملی تأییدی نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز (1987) بود. روش: نسخه‌ی فارسی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز (1987) پس از ترجمه بر روی 453 نفر ...  بیشتر

رابطه بین هراس اجتماعی، سلامت معنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت

ناهید شکرافشان

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هراس اجتماعی، سلامت معنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.برای انجام تحقیق ، 374 نفر از دانشجویان کرمان به روش تصادفی _طبقه ای بر اساس جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ (1996)، هراس اجتماعی ...  بیشتر